Lørdagstreninger

Lørdagstreninger Ungdomsavdelingen før sommeren

2019-04-14
olemariusiversen79

Lørdagstreninger i gang på Kongsgård!

Noen utvalgte lørdager gjennom året vil dette frivillige ekstratilbudet kjøres ut til 10 - 12 åringene, både gutter og jenter! Det vil kun enkelte ganger inviteres yngre årsklasser.

I strålende vårsol klokka 09.00 møtte 25 ivrige fotballgutter fra G10 - G12 opp klokka 0900. Økta for dagen bestod av teknikktrening - det viktigste av det "Kjedelige": Pasning og mottak. Deretter to stasjoner med innlegg og avslutninger, og en 2v1 øvelse med mye øving på 1A - timing av pasning eller gå selv! Og selvfølgelig en spillsekvens til slutt!

Da guttene var ferdige var det jentene sin tur. 18 spillere fra J9 - J12 deltok på økta. Økta for dagen var omtrent lik gutta sin, med teknikktrening - 2v1 spill og en teamarbeid-stasjon, før det ble spill i 2 grupper, de største på en bane og de minste på en annen bane!

Etter øktene ble det servert rikelige mengder frukt og saft! Det er trenerne til de lagene som deltar på lørdagsfotballen som har ansvar for å assistere på øktene, kutte frukt og trakte kaffe! Foreldre er velkommen innom Donnhuset for en kopp kaffe og en prat!


Neste lørdagsøkter på Kongsgård: HUSK: Det må meldes på til din trener innen fredag formiddag dersom en ønsker å delta.

Lørdag 4. mai:
09.00 - 10.30: gutter 10 - 12 år
10.30 - 12.00: Jenter 10 - 13 år

Lørdag 11. mai:
09.00 - 10.30: gutter 10 - 12 år
10.30 - 12.00: Jenter 10 - 13 år

Lørdag 15. juni
09.00 - 10.30: gutter 10 - 12 år
10.30 - 12.00: Jenter 10 - 13 år