Ansvar som kampvert

Ansvar som kampvert

Donn vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene. Det er derfor viktig at du som kampvert setter deg inn i gjeldende regler.

Kampverten skal

Ha med antibac for desinfisering av hender for alle tilskuere
Registreringspunkter: QR-Kode ved hver inngang.

Registreringspunktet skal være bemannet/under oppsyn gjennom hele kampen, slik at nye tilskuere fanges opp og registreres.

Under kampen skal kampvert minne folk på 1 meters regelen, passe på at tilskuere ikke står i teknisk sone, og gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.

Rutiner (presenteres bortelaget)
- Alle tilskuere skal registreres via QR kode og lagres digitalt.

- Bortelaget leverer liste med alle spillere og støtteapparat ved ankomst. Gjelder spesielt barnefotballkamper hvor dette ikke er registrert i FIKS. Kan også registreres digitalt via QR-kode.

- Det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten.

- Publikum kan kun stå på motsatt side av spillere/trenere.

- Husk 1-meters regelen

- Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen.

- Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

image