Årsmøte & årsmøtepapirer 2021

Årsmøte & årsmøtepapirer 2021

Årsmøte & årsmøtepapirer 2021

For å delta på Fotballklubben Donn sitt Digitale årsmøte 2021, den 27.3, kl 18:00, sender du en mail til post@donn.no, hvor du oppgir navn og ønsket e-postadresse som skal legges inn i Teams arrangementet.

Vi anbefaler at alle laster ned - og setter seg inn i Teams (Microsoft) på forhånd, slik at møtet går mest mulig knirkefritt.

Klikk her for å laste ned Teams.

Vi ønsker og at eventuelle spørsmål sendes inn på forhånd, så lang det lar seg gjøre. De rettes også til post@donn.no.

Klikk her for å komme til Årsmøtepapirene for 2021.

Klikk her for å se hvert lag sin årsrapport for 2020.

Årsmøte & årsmøtepapirer 2021