Oppdatert informasjon om Covid 19 – Fotballklubben Donn

Oppdatert informasjon om Covid 19 – Fotballklubben Donn

Her kan klubbens medlemmer til enhver tid kunne se oppdatert informasjon fra klubb og forbund

Kampregler Fotballklubben Donn

Nå er det tillatt å gjennomføre kamper og turneringer i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Helsemyndighetene har gitt særlig unntak fra regelen om avstand for barn og ungdom under kamper, forutsatt at det skjer under de rammene NFF har utarbeidet i Fotballens koronahåndbok

Det er viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom hele denne veilederen og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

Vi har delt inn veilderen slik at du som kommer på besøk som bortelag kan sette deg godt inn i rutiner som spesiellt gjelder gjestende lag. Det er også seksjoner som gjelder hjemmelag og publikum.

Klikk deg videre til den seksjonen som gjelder for deg

Fotball under Koronapandemien til klubber 6.august

Av donnadmin | 07/08/2020

Med de nye reglene som kom fra NFF i dag, blir det opplyst om en del nye regler / retningslinjer som alle fotballklubber blir nødt til å følge i tiden som kommer, deriblant 48-timers reglen.  Reglen lyder som følger; «Grunnregelen