Fotball under Koronapandemien til klubber 6.august

Fotball under Koronapandemien til klubber 6.august

Med de nye reglene som kom fra NFF i dag, blir det opplyst om en del nye regler / retningslinjer som alle fotballklubber blir nødt til å følge i tiden som kommer, deriblant 48-timers reglen. 

Reglen lyder som følger;

«Grunnregelen er at dersom en spiller som skal bytte spillertropp eller delta med en annen gruppe, skal holde seg isolert fra organisert aktivitet i 48 timer før han/hun kan trene og spille med sin nye gruppe» (ref. NFF)

I praksis vil dette si at en spiller som deltar på en trening/kamp i en gruppe, ikke kan delta med en annen gruppe før spilleren har vært isolert fra organisert aktivitet i 48 timer. 

«NFF ber om forståelse for de relativt strenge bestemmelsene. Bakgrunnen er at vi må gjøre de tiltakene som er nødvendig for å beskytte gjennomføringen av våre konkurranser», sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Samtidig ønsker vi å minne på viktigheten av hygiene før, under og etter trening/kamp. Det vil bli satt fram sprayflasker til hvert lag på Kongsgård, førstkommende mandag. 

Det vil komme en presisering om regler, retningslinjer fra NFF og klubbens styre tidlig i neste uke. I mellomtiden kan dere gjerne gå gjennom / videresende den vedlagte presentasjonen. 

Vi er klare over at reglen er strenge, og til tider vanskelig å gjennomføre, men særdeles nødvendig. Derfor forventer vi at alle klubbens medlemmer respekterer NFFs retningslinjer. 

Hilsen 

Daglig leder & Styreleder

 

Klikk under for presentasjon
Fotball under Koronapandemien til klubber 6.august