Grasrottreneren – FK Donn

Grasrottreneren – FK Donn

Bli Grasrottrener

INFO DELKURS 1

· Frist for gjennomføring av e-kurs er onsdag 19. mai.
· Det blir en kort teorisamling på Donnhuset torsdag 20. mai kl 19 – 20.
· Praksis avtales med hver enkelt deltager etter teorisamlingen, og gjennomføres med eget lag i egen treningstid.

Klikk her for påmelding og fremgangsmåte

Kursveileder: Thomas Lindal
thomas.lindal@kkg.vgs.no
tlf: 97664674

INFO DELKURS 2

· Frist for gjennomføring e-kurs er fredag 21. mai.
· Det vil avholdes en kort teorisamling og demoøkt for keepertrening i etterkant av kurset. Tidspkt. avtales etter gjennomført kurs.
· Praksis avtales med hver enkelt deltager og kan gjennomføres med eget lag i egen treningstid.

Klikk her for påmelding og fremgangsmåte

Kursveileder: Thomas Lindal
thomas.lindal@kkg.vgs.no
tlf: 97664674

Grasrottreneren – lisensutdanningen er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige.

Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt - en slik kompetanse ønsker vi som klubb å legge best mulig tilrette for.

NFF har en klar målsetting om å øke kravet til å ha gjennomført ett av delkursene i NFF Grasrottreneren for trenere i barnefotballen. Donn ønsker å utdanne alle sine ledere, trenere, og lageledere. Klubben er på god vei mot å nå sine mål om utdanning.

Hovedmål

Å ha kunnskap om fotballens verdigrunnlag og god sportslig klubbdrift.
Å ha kunnskap om og ha gjennomføringskraft til lede både spillere, gruppe og lag slik at trivsel og utvikling skjer på og utenfor fotballbanen.

Klikk her for å komme til NFF sine informasjonssider for Grasrottrener

Er du trener i klubben, og ønsker å gjennomføre Grasrottrenener utdanningen?
Ta kontakt med Trener,- og barnefotball koordinator Thomas Lindal

image