HENTEPANT – FK DONN

HENTEPANT – FK DONN

HENTEPANT – FK DONN

Restriksjoner i aktivitetene som følge av Covid-19-situasjonen medfører endringer i driften og arrangementsorganisering. Dette gjør at vi må tenke nytt og annerledes når det kommer til inntekter og frivillig innsats fra dere som er våre medlemmer. 

I styremøte 28.04.20 ble det derfor vedtatt at vi vil inngå et samarbeid med tjenesten Hentepant for å innlemme hele organisasjonen i en mer effektiv pantedugnad. Da kan vi gjennomføre panteinnsamling med faste intervaller på en systematisk måte. 

Hentepant er et system som gjør at det sendes ut et varsel om panteinnsamling på sms til personer som kunne tenke seg å enten slippen pantingen selv, eller som ønsker å støtte en god sak på en enkel måte. De som har pant som de ønsker å støtte Donn med, følger bare instruksjonene i SMSen og setter panten klar til henting utenfor boligen, og da veit vi at det er pant som skal hentes fra denne adressen. 

Med hensyn til smittevern ser vi at dette en veldig fornuftig måte å kunne skape inntekter til Donn på. Posene med pant står bare klare utenfor boligen og det som samles inn skal settes på avtalt sted. 

Rent praktisk vil dette innebære at fra og med 02.06.20 vil medlemmer over 18 år/ foresatte til medlemmer av Donn motta varsel om panteinnsamling på SMS. Via denne sms’en kan du gi tilbakemelding på om du vil gi panten din til Donn. Det er ingen forpliktelser tilknyttet dette tiltaket, bare en mulighet til å støtte klubb og lag på, som er enkel og effektiv å administrere.

For å få dette til å fungere best mulig vil vi derfor registrere telefonnummer og bostedsadresse inn i systemet til Hentepant. Dersom du ikke ønsker å være med på dette, kan du sende en mail til pant@donn.no innen 27.05.20, så reserveres du fra denne prosessen. 

Inntektene fra panten tilfaller klubben eller laget/lagene som gjennomfører innsamlingene. Dersom ditt lag ønsker å delta på innsamling, er det bare å ta kontakt med oss i styret. Det er en enkel prosess å sette opp og komme i gang med.

Det flere som er registrert på oss, jo mer pant kan vi samle inn. Videre er det mange som er glad for å slippe pantingen, og samtidig støtter man en god sak. Vi oppfordrer derfor til at dere sprer ordet til så mange som mulig i vårt nedslagsfelt. Snakk med venner, slekt, kollegaer og naboer. Nye givere av pant kan enkelt registrere seg på hentepant.no, eller ved å sende sms «pant donn» til 26070.

Etter oppstarten i begynnelsen av juni kan alle selv logge inn på www.hentepant.no og se og/eller endre den informasjonen som er registrert på sitt telefonnummer hvis det er ønskelig. Dette vil dere også motta informasjon om på SMS.

For å sikre at dette ikke bryter med noen personvernsbestemmelser, har Hentepant fått advokatfirmaet Simonsen, Vogt & Wiig til å gjennomføre en juridisk vurdering av en prosess som dette. Vi i styret har gjennomgått denne dokumentasjonen, og er enig i konklusjonen om at dette er noe som vi i Donn er tjent med å gjennomføre.

For mer informasjon om tjenesten og behandling av personopplysninger hos Hentepant, se www.hentepant.no/personvern.

 

Vennlig hilsen Styret i FK Donn

HENTEPANT – FK DONN