IFO / DONN+

IFO / DONN+

Etter-skole tilbud til aktivitets,- og treningsinteresserte

FK Donn tilbyr både fotball,- og idrettsfritidsordning (FIFO) og ekstratilbudet Donn+.

Tilbudene er åpent for alle, og man trenger ikke være medlem for å delta. Begge legger stor vekt på glede innenfor aktivitet, idrett og fotball.

FIFO er for barn på trinnene 2. - 4. Klasse, og er fra mandag - torsdag. Holder for tiden til i Starthallen (vanligvis Kongsgård). Her er fleridrett og bevegelsesglede i fokus. Barna blir hentes ved skoleslutt (går fra Wilds Minne), og blir servert lunsj ved ankomst, etterfulgt av frilek fram til det starter med organisert aktivitet 14:15.
Les mer


Donn+ 
er et tilbud for de ekstra treningsinteresserte på trinnene fra 4. - 7. Klasse. Her settes individuell ferdighetsutvikling i fokus, samtidig som vi ønsker å vise hvor stort lagspill fotball er.
Les mer