?>
IFO / DONN+

IFO / DONN+

FK Donn har også andre aktivitetstilbud og tilbyr både idrettsfritidsordning (IFO) og ekstratilbudet Donn+.