?>
IFO

IFO

Idrettsfritidsordning

FK Donn ønsker å ha et bredt tilbud for sine medlemmer og andre interesserte, for å gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Donn sin IFO bygges derfor på verdier som glede, trygghet, fellesskap og fair play. Det er en klar målsetting å bidra til at barn er aktive og stimulere mot en aktiv hverdag. Derfor legger vi til rette for en positiv og meningsfull opplevelse med fysisk aktivitet hele året, hvor alle som vil kan delta uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå.

Vi vil gi barna en hverdag som er fylt med bevegelsesglede og bidra til gode vaner ved kosthold, hygiene og lekser. I tillegg vil vi legge vekt på utvikling av sosial kompetanse. Økt jente deltakelse i alle ledd og på alle nivåer er et viktig satsingsområde både for FK Donn og Norges Fotballforbund. Derfor ønsker vi å legge til rette for trygghet, trivsel og mestring i egne jentegrupper - på mandagene har vi nå god deltakelse på jentesiden.

Vi har kompetente instruktører med relevant utdannelse og bred erfaring fra idretten.

Dagsplan

IFO er åpent mandag - torsdag, og dagsprogrammet er som følgende:

Barna tar følge med instruktør ned til Kongsgård etter skoleslutt.

 • Fram til 1430 er det satt av tid til mat, leksehjelp og frilek.
 • Fra 1430 - 1530 er det organisert aktivitet, ofte i form av ballaktivitet, hinderløyper/stafetter og andre leker.
 • Fra 1530 og frem til henting er utstyret framme slik at det fortsatt kan brukes. Det er også mulighet for mer mat.
 • 1630 stenger IFO.

Priser

Månedspris (basert på dag(er) pr. uke):

 • 1 dag for 845,-
 • 2 dager for 1430,-
 • 3 dager for 2000,-
 • 4 dager for 2500,-

Spørsmål henvendes til post@donn.no.

Informasjon IFO Donn

Påmelding

Påmelding gjøres via post@donn.no, og send gjerne med følgende informasjon:

 • Barnets navn, adresse, fødselsdato, skole.
 • Foresattes navn, telefon og mailadresse.
 • Hvilke dager det søkes plass.
 • Andre opplysninger, allergier etc.
Donn IFO