Informasjon om fotballforsikring

Informasjon om fotballforsikring

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF.

Medlemmer i Fotballklubben Donn er dekket av fotballforsikringen så fremt de har betalt medlemskontingent til klubben.

Generelt

 • Fotballforsikringen 2020 gjelder fra og med 1. mars 2020 til og med 28.februar 2021.
 • All kommunikasjon som gjelder Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no
 • Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring):

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin B
 • arneidrettsforsikring er blant annet at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.
 • Klubbforsikring 13-19 år

  Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

  Klubbforsikring gjelder ikke ved deltakelse hos private aktører

  Det er verdt å merke seg at fotballforsikringen gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som inntreffer ved deltagelse på treninger arrangerte av private aktører. Spillere som deltar der må da ha egen forsikring utenom.
  Fotballforsikring.no
  Nyttig info om forsikring og skademelding