Innkalling til årsmøte i FK Donn

Innkalling til årsmøte i FK Donn

FK Donn kaller inn til digitalt årsmøte den 25. Mars 2021 (kl. 18:00). Ytterligere beskrivelse om hvordan man kan delta digitalt vil komme senest to uker før årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes Styret senest 11. mars. Sakene sendes til post@donn.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer vil ligge tilgjengelig på klubbhuset en uke før årsmøtet. Der vil også være mulig å motta dette per mail, ta kontakt etter 11. mars på post@donn.no for dette.

Stemmeberettiget er de som har vært medlem i mer enn én måned, og er fylt 15 år.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret 23.02.21

Innkalling til årsmøte i FK Donn