Innkalling til årsmøte i FK Donn

Innkalling til årsmøte i FK Donn

Innkalling til årsmøte i FK Donn

Sted:        Klubbhuset

Dato:       Torsdag 27, februar 2020

Kl:            18.00

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes Styret senest 12.februar.

Sakene kan sendes til: FK Donn Bispegra 49 – 4632 Kristiansand eller til e- post: post@donn.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer vil ligge tilgjengelig på klubbhuset en uke før årsmøtet. Stemmeberettiget er de som har vært medlem i mer enn én måned, og er fylt 15 år.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret 28.01.2020

Innkalling til årsmøte i FK Donn