Koronamelding FK Donn

Koronamelding FK Donn

Kjære Donnere

Styret i FK Donn har i dag besluttet at klubben IKKE starter opp organisert aktivitet uken etter påske.

Vi som klubb klarer ikke å tilfredsstille de krav som stilles iht til smittevernloven og de veiledninger som er kommet fra FHI, NIF og NFF.

Det som også er tydelig er at klubben kan bli holdt ansvarlig hvis det skulle komme en smittebølge i klubben og reglementet ikke er overholdt 100%

Les link her:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/nyhet/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/?fbclid=IwAR3nqgj2DpfixyO2l-h6BdRdFbxpXtfaIMC43QMXn1H9NPtJWZj2FxL09VQ

 

Covid-19 berører absolutt alle i klubben, på en eller annen måte. Vi må oppfordre hverandre til å følge de retningslinjer som kommer fra FHI og regjeringen.

Når det gjelder all aktivitet på fotballbanene i vår bydel oppfordrer vi voksne og barn til å ta ansvar, følge oppfordringene selv om aktiviteten skjer i egen regi.

Se link hvis ikke dere har lest reglene for aktivitet på banene:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

 

Styret og klubben kan ikke stå ansvarlig for dette før evt koronareglementet endrer seg og det kommer et nytt sett med regler som er gjennomførbare.

Foreløpig oppstart settes til 1.mai, skulle situasjonen og reglene endre seg underveis så vurderer klubben fortløpende nye tiltak.

 

Sportslig hilsen

Styret - FK Donn

 

Koronamelding FK Donn