Kristiansandsklubber med felles plan for treningsoppstart

Kristiansandsklubber med felles plan for treningsoppstart

Kristiansandsklubber med felles plan for treningsoppstart

B7844123-CFFA-43C6-ACDE-30FFCD0BEFE7

Vigør, Våg, Donn, Gimletroll og Randesund har alle et ønske om felles plan for oppstart av treninger etter at de nyekoronavettreglene kom fra NFF.

Frem til 1. mai har vi blitt enig om at de respektive klubbene skal prøve ut organisert aktivitet med noen lag/grupper. Slik vil vi hver for oss skaffe erfaringer av hvordan dette praktisk fungerer i egen klubb. Vi må ha en trygghet internt, før vi kan sette i gang med organisert trening for flere lag.

Fase 2 blir at klubbene etter testperioden samles igjen for å evaluere de erfaringene vi har gjort oss.
Basert på dette, samt de forskrifter og retningslinjer som da foreligger fra helsemyndighetene, vil vi vurdere hvordan oppstart av organisert aktivitet for flere lag kan gjennomføres i begynnelsen av mai.

Vi holder mulighetene åpne for både å trappe opp omfanget av organisert aktivitet i denne perioden, men tar også høyde for innskrenkninger hvis det viser seg at testperioden byr på for store utfordringer for klubborganisert aktivitet.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å forholde seg til en felles dugnad hvor retningslinjer fra FHI, NIF og NFF følges både på og utenfor banen. Husk god håndhygiene.

Tyge Carlsen (IK Gimletroll)
Øystein Konradsen (Randesund IL)
Per Christian Osmundsen (FK Donn)
Geir Torvund (FK Vigør)
Totto Dahlum (Våg FK)

Kristiansandsklubber med felles plan for treningsoppstart