Mini-Donn (5 – 6 år)

Mini-Donn (5 – 6 år)

For de fleste barn og ungdommer starter fotballen som en lek. Donn mener det er viktig at man i fortsettelsen tillater at fotballen i en begynnelse skal være nettopp dette. Lek kombinert med glede er kanskje den største nøkkelen til interesse og fremgang i de fleste idretter.

På bakgrunn av dette ønsker Donn å tilby et aktivitetstilbud til barn i barnehage under navnet Knøttefotball. Klubben ønsker dermed å åpne døren til den fantastiske fotballfamilien i Donn.

Gjennom Mini Donn er tanken å vekke interessen for fotball med leken som et viktig redskap. I tillegg til fotball skal fotballen være en fin arena for barna å lære seg å ta hensyn til hverandre samt oppleve både glede og mestring. Videre skal tiltaket inspirere og motivere barna til videre fysisk aktivitet gjennom allsidig aktivitet. Dessuten får man trening i å forholde seg til enkel veiledning.

Overordnet målsetning er med andre ord bevegelsesglede og mestring.

I Fotballklubben Donn er det et av årets høydepunkt når vi tar imot et nytt kull med fotballjenter og -gutter fra skolestart hvert år. Oppstart legges tilrette fra klubben, og klubben hjelper til med det administrative til foreldre selv har etablert en foreldregruppe. For Donn er det et ønske å så raskt som mulig å etablere en egen jenteårgang.

Det første året er det i utgangspunktet kun et treningstilbud, og så går en i gang med 3v3-turneringer. Fra det året en fyller 7 år deltar årgangen på klubbens egen mikroserie (3v3) der også andre klubber er invitert til å delta.

Melding av interesse for deltakelse i Mini Donn kan gjøres direkte til mail under.

Thomas Lindal - Trenerveileder og koordinator barnefotball

Tlf: 976 64 674

e-post: thomas.lindal@kkg.vgs.no

output-onlinepngtools (1)-kopi