Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

FK Donn
Bispegra 49
4632 KRISTIANSAND

Organisasjonsnummer: 974 408 341

Mobil: 906 76 860
E-post: pc@donn.no
Kontortid: Mandag- Fredag 09.00-15.00

Regninger som skal faktureres av klubben, bes sendes til regninger@donn.no.

Donnhuset
Donnhuset