Verdier

Verdier

FK Donn har som mål å gi alle barn og unge en mulighet til å spille fotball tilpasset den enkeltes ferdigheter og alle ambisjonsnivåer; fra lek til landslag. Hvert lag har sin egen verdi.

Gjennom lagarbeid ønsker vi å gi alle en positiv opplevelse av fotballen som igjen fører til trivsel og trygghet og et varig engasjement innenfor fotballen.

HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ

Det er viktig at alle som er involvert i klubben bidrar til at alle utvikler gode holdninger til alle sider ved fotballaktivitetene i FK Donn.

Gode holdninger og godt miljø rundt og i et lag er alltid like viktig som teknisk/taktiske ferdigheter.

FK Donns lag er stort sett drevet av foreldrene i de laveste klassene, men styres av klubbens valgte organer og ledelse.

I FK Donn er fotballen også et virkemiddel for utvikling av sosiale ferdigheter. Et mål er at våre spillere skal lære å ta ansvar for seg selv og andre. Gjennom lagspill utvikles nettopp slike egenskaper. Spillerne vil lære å forholde seg til seire og tap som lagspillere og som individer.

Fair play-logo