Old boys med dugnad på Stadion

Old boys med dugnad på Stadion

Da var vi i gang igjen☺.  Denne gang var det å få på plass en rekke reklameskilt og kanskje også å fornye noen kundeavtaler. 

Utfordringen denne gang var nok rengjøring av skiltene som tidligere stod på Kongsgård Arena.  Vi tyvstartet litt forrige onsdag (Olav H, Toddi og meg selv). Det kom noen syrlige kommentarer fra ulike hold om at kanskje stålgjerde var blitt skeiv i årenes løp.  Eller var det «snekkerne» som hadde vært uheldig med bruk av vater?

Viggo H var lei av alle «kontorfolkene» som stadig måtte prøve seg på snekkerarbeid.  Når han så gjentar seg selv om samme emne (åtte, ti ganger) er det vel tett på det vi kaller mobbing☺ Og han fortsatte - du har jo kyndige folk slik som Dagfin, Wiggo P og ikke minst seg selv☺ 

Nok en gang møtte hoffleverandøren Kjell Inge’s Mat opp og sørget for lunsj i stjerneklassen. På bildet ser vi fra venstre Kjell Inge, Svein Ivar, Toddi (dårlig rygg), Dagfin, Viggo H og Viggo P. Dessverre prioriterte Olav H litt sosiale arrangementer, men lovet å komme sterkt tilbake☺

 

Svein Ivar - sier bare;

Heia Donn - velkommen til oppstart herre A - 8 eller 9. august.

 

pastedGraphic.png

Old boys med dugnad på Stadion