Nøkkelpersoner i FK Donn

Nøkkelpersoner i FK Donn

Styret i Donn FK allianseklubb


Daglig Leder

Per Christian Osmundsen
Tlf.: 906 76 860
e-post: pc@donn.no

Styreleder:
Kjetil Kristiansen
Tlf.: 911 11 500
e-post: kjetil@fliskonsept.no

Nestleder:
Olav Hægeland
Tlf.:
e-post: olav@donn.no

Regnskapsansvarlig:

Bernt Ivar Olsen v/ DKS AS

Styremedlemmer:
Janne Wongraven-Deans
Trond Johansen
Tony Søllesvik
Kjetil Repstad
Øystein Nordvik
Henning Jensen