Nøkkelpersoner i FK Donn

Nøkkelpersoner i FK Donn

Styret i Donn FK allianseklubb

Daglig Leder
Per Christian Osmundsen
Tlf.: 906 76 860
e-post: pc@donn.no

Styreleder:
Kjetil Kristiansen
Tlf.: 911 11 500
e-post: kjetil@fliskonsept.no
Nestleder:
Terje Ekebakken
Tlf.: 954 28 466
e-post: terje@ekebakken.com

Leder Herreavdelingen:
Simen Aleksander Prag
Tlf.: 930 67 608
e-post: simen@donn.no

Regnskapsansvarlig:
Bernt Ivar Olsen v/ DKS AS

Styremedlemmer:
Karianne Heggem
Trond Johansen
Tony Søllesvik