Politiattester

Politiattester

Søknad om politiattest

Alle trenere, oppmenn og foreldrekontakter skal fremvise gyldig politiattest for klubben.
Trenere, oppmenn og foreldrekontakter er selv ansvarlig for å skaffe og fremlegge politiattest.

Viser også til klubbens reiseinstruks, hvor voksne som er med som ledere på reiser i regi av klubben (turneringer og treningsleir) også skal fremvise politiattest.

BekreftelseAvFormal

NB!
Det nye pr. november 2014 er at idrettslaget først skal bekrefte behovet for attesten på eget skjema, gi dette til søkeren, og at søkeren deretter selv skal søke om attest. Det er søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet. Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. Skjema for å bekrefte behovet finner idrettslaget her: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

 

Ny rutine fra og med november 2014:

  1. Ta kontakt med klubben for å få fylt ut skjemaet med bekreftelse av behov for attest. Søkere under 18 år må ha foresattes underskrift , fylle ut og sende inn søknaden manuelt post adressen på søknaden (Klikk her om du ikke har fått det).
  2. Søkere over 18år kan søke elektronisk; Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget) og last opp bekreftelsen av formål som du har fått fra idrettslaget.
  3. Vent på svar
  4. Lever politiattesten til administrasjonen i klubben, enten ved oppmøte eller send den i posten; FK Donn, Bispegra 49, 4632 Kr.sand
For eventuelle spørsmål ta kontakt med post@donn.no.

 

FK Donn