Utsatt oppstart tom. 18.1

Utsatt oppstart tom. 18.1

Vurderingen vedrørende smittesituasjonen har i samråd med andre store klubber i nærområdet falt på avgjørelsen om å utsette den planlagte oppstarten til 18.1.

Det vil si at det i perioden til og med 18.1 ikke vil gjennomføres organisert aktivitet i regi av Donn, verken innendørs eller utendørs. Dog håper vi samtlige lag oppfordrer til egentrening, da både Stadion og Kongsgård er åpen for det.


Dette er naturligvis ikke er den starten av året som vi hadde sett for oss, men smittetendensen er stigende, og Donn som klubb håper at ved stramme tiltak nå helt i starten kan være med å bidra til en lettelse av tiltakene fom. 18.1.

Klubben ønsker å rette en takk til samtlige ressurspersoner og spillere som har vist uvurdelig innsats og pågang gjennom hele annerledesåret i fjor, noe dere ikke kan utdeles nok honnør for. Vi krysser fingrene for at to uker med tiltak er nok til å roe ned smittesituasjonen i denne omgangen.

Ta vare på hverandre!

Spørsmål kan rettes til Sondre Tveito ved sondre@donn.no

C99E4263-DE04-4E20-B385-58FCE0A63D3C
Utsatt oppstart tom. 18.1